Zelf nadenken

Bij de selectie van de uitvoerder gebruiken wij bewust geen vergelijkingssoftware (zoals Navigator). Dat is toch een black box waarin je niet kunt zien hoe de uitkomst tot stand komt.

Wij doen het daarom met de hand in excel, we lezen offertes en bijlagen en pluizen prospectussen uit. En stellen net zo lang vragen tot we het zelf snappen. Want pas dan kunnen we het ook aan de klant uitleggen.

Uit de praktijk weten we dat de cultuur van pensioenuitvoerders verschilt dus we kijken zorgvuldig welke partij het beste bij het bedrijf past. Deze informatie vind je niet in een offerte of in een softwarepakket, evenmin als ervaringen met de administratieve slagkracht van de uitvoerder als het druk is, of diens pragmatisme bij het doorvoeren van wetswijzigingen in de regeling.

Pensioenuitvoerders

We houden uiteraard alle uitvoerders tegen het licht maar veel van onze klanten (met een beschikbare premieregeling) kiezen voor een premiepensioeninstelling (PPI). Deze uitvoerders hebben het pensioenvermogen beter afgeschermd in geval van faillissement dan traditionele verzekeraars. Daarnaast zijn ze goed geautomatiseerd, kennen ze lage kosten, bieden ze doordachte beleggingsmogelijkheden en moderne portalen.

Als directe aankoop van pensioen gewenst is (waarbij de maandelijkse inleg niet wordt belegd maar direct wordt omgezet een stukje gegarandeerd pensioen), dan is een pensioenverzekeraar de geschikte partij. Ook kan een verzekeraar het pensioen in de uitkeringsfase blijven uitvoeren zodat er geen waardeoverdracht nodig is (zoals bij een PPI).

Relatief nieuw zijn de algemene pensioenfondsen (APF), die zijn opgericht om gezamenlijk regelingen van kleine ondernemingspensioenfondsen uit te voeren. Soms overwegen ook bedrijven met een verzekerde middelloonregeling die te duur wordt, over te stappen naar zo'n APF. Wij zijn hier niet enthousiast over omdat er weliswaar een (beperkt) premievoordeel is, maar de deelnemer de rekening betaalt als de prestaties tegenvallen. De garanties bij een APF zijn namelijk zacht (want 'gegarandeerde' pensioenen kunnen verlaagd worden) en de indexatie is slechts een ambitie. Een typisch Nederlandse polderoplossing die het slechte nieuws verdoezelt in onze ogen. Waarom vage beloften doen terwijl mensen juist de behoefte hebben aan duidelijkheid? Wij vinden het dan eerlijker om hardop te zeggen dat echte garanties te duur zijn geworden en om een zuivere beschikbare premieregeling te kiezen, dan om werknemers een uitkering te beloven die ze misschien niet gaan krijgen.