Selecteren van de uitvoerder

Pensioenbureau iconen zonder tekst-23.png
 

eenvoud zonder vage beloften

We houden uiteraard alle uitvoerders tegen het licht maar veel van onze klanten (met een beschikbare premieregeling) kiezen voor een premiepensioeninstelling (PPI). Deze relatief nieuwe uitvoerders hebben het pensioenvermogen beter afgeschermd in geval van faillissement dan traditionele verzekeraars. Daarnaast zijn ze goed geautomatiseerd, kennen ze lage kosten en bieden ze doordachte beleggingsmogelijkheden. Administratieve achterstand komt nauwelijks voor. 

Relatief nieuw zijn de Algemene Pensioenfondsen (APF), die worden opgericht om gezamenlijk regelingen van kleine ondernemingspensioenfondsen goedkoper (met minder overhead) uit te voeren. Soms overwegen ook bedrijven met een verzekerde middelloonregeling die te duur wordt, over te stappen naar zo'n APF. Wij zijn hier niet enthousiast over omdat er weliswaar een (beperkt) premievoordeel is, maar de deelnemer de rekening betaalt als de prestaties tegenvallen. De garanties bij een APF zijn namelijk zacht (want 'gegarandeerde' pensioenen kunnen verlaagd worden) en de indexatie is slechts een ambitie. Een typisch Nederlandse polderoplossing die het slechte nieuws verdoezelt in onze ogen. Waarom vage beloften doen terwijl mensen juist de behoefte hebben aan duidelijkheid? Wij vinden het dan eerlijker om hardop te zeggen dat echte garanties te duur zijn geworden en om een zuivere beschikbare premieregeling te kiezen, dan om werknemers een uitkering te beloven die ze mogelijk niet gaan krijgen.