Opzetten en aanpassen van de regeling

Pensioenbureau voor de zekerheidai-16.png
 

van db naar dc...

Bijna al onze klanten hebben tegenwoordig een zuivere beschikbare premieregeling (defined contribution, afgekort DC). Dit komt omdat de gegarandeerde uitkering (middelloonregeling of defined benefit, afgekort DB) onbetaalbaar is geworden a.g.v. de lage rente.

Wij hebben de afgelopen 13 jaar veel ervaring opgedaan met het omzetten van DB naar DC. De werkgever is meestal snel overtuigd omdat het risico op forse premiestijgingen weg valt. Werknemers en OR staan doorgaans niet te springen om zomaar hun garanties op te geven. Door open kaart te spelen en te laten zien wat garanties eigenlijk kosten, kun je gezamenlijk bespreken hoe het pensioenbudget het beste besteed kan worden. Vaak blijkt het mogelijk om een DB regeling voor hetzelfde geld te vervangen door een ruime DC regeling met een lagere eigen bijdrage ter compensatie van het verschoven risico. 

Op die manier bereik je overeenstemming en is iedereen in het bedrijf bewust van de kosten versus de opbrengsten.